Par mums

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     

Par mums

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes"

 

Poligona teritorijas kopējā platība – 15ha ;
Krātuves platība (pa vaļņu asīm) – 5.00 ha;
Kopējā krātuves ietilpība – 599464 m3
Grāvji ap poligonu – 810 m;
Žogu garums – 1700 m;

 

Poligona 1 kārtas krātuves darbības laiks paredzēts vismaz uz 20 gadiem

 

Poligona teritorijā ietilpst:

 

1. Atkritumu krātuve
2. Infiltrāta baseins
3. Administratīvā un sadzīves ēka
4. Autosvari
5. Konteineru mazgāšanas laukums
7. Tehnikas garāža ar novietni
8. Autostāvvieta
9. Laukums atkritumu pieņemšanai no iedzīvotājiem
10. Laukums ar cieto segumu lielgabarīta atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai
11. Grunts rezerve ekspluatācijas vajadzībām
12. Ugunsdzēsības baseins
13. Šķirošanas angārs
14. Kompostēšanas laukums
15. Infiltāta attīrīšanas iekārtas
16. Atkritumu mehāniskās priekšapstrādes komplekss