SIA „ Alba 5” precizē atklāta konkursa
“Degvielas iegāde SIA „Alba 5” saimnieciskās darbības nodrošināšanai ”

pielikumus nr.1 un pielikumu nr.3:

 

Aizpildot
pielikumu nr.1 Tehniskā specifikācija
vadīties pēc nolikuma p-ta 2.1 – benzīns 98E daudzums ir 4000 litri
pielikumu nr.3 Finanšu piedāvājums
vadīties pēc nolikuma p-ta 4.3.3 – Degvielas cena uz 2012.gada 10.decembri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.