SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

Aprīkojuma iegāde atkritumu transportēšanai poligona teritorijā

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/03KF

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 17.marts, plkst. 10:00

 

Nolikums

 
Ieguldījums tavā nākotnē!


Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 20.03.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

 

Apstiprināt SIA “Pro Lift”, reģ.Nr. 40003858061 kā iepirkuma ”Aprīkojuma iegāde atkritumu transportēšanai poligona teritorijā” (ID.Nr. AP KAUDZĪTES 2014/03KF), atbilstošu izvirzītajām prasībām, ar cenu EUR 103 664,74 (Viens simts trīs tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro un 74 centi) bez PVN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.