SIA “AP Kaudzītes” izsludina iepirkumu – atklāts konkurss
 
“Degvielas iegāde SIA “AP Kaudzītes” saimnieciskajām vajadzībām”
 
ID Nr. SIA “AP Kaudzītes” 2019/1
 
Kontaktpersona: Valdes loceklis Aldis Amantovs
 
M.t. + 371 29205363
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 18. martam, plkst. 10.00
 
Rezultāts: Paziņojums par pieņemto lēmumu | Iepirkuma līgums