Iepirkumi

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     
 
| 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
 
04.11.2014

“SIA “AP Kaudzītes” pievedceļa rekonstrukcija projekta “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros”
Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/06KF
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014. gada 09. decembra plkst.10.00

 

Nolikums

 
 
 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

SIA “AP Kaudzītes” , reģ. Nr. 44103026358, “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405, izdarīja grozījumus atklāta konkursa “SIA “AP Kaudzītes” pievedceļa rekonstrukcija projekta “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstība”ietvaros” ( iepirkuma ID Nr. AP KAUDZITES 2014/06 KF) nolikumā.

 

Nolikums – grozīts 07.11.2014.

 
 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 
 
17.07.2014

SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

„Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”

 

Identifikācijas numurs: AP KAUDZĪTES 2014/05

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 31.jūlijs, plkst. 10:00

 

Nolikums

 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 05.08.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

 

Apstiprināt SIA „EURECO” piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūrā „Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”(ID Nr. AP Kaudzītes 2014/05) izvirzītajām prasībām, ar viszemāko cenu 23480,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN


 
11.07.2014

SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

„Poligona „Kaudzītes” pievadceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība
projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros”

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/04KF

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 29.jūlijs, plkst. 10:00

 

Nolikums

 

Nolikums

 

Jautājumi un atbildes

 

Ieguldījums tavā nākotnē!


Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 31.07.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

 

Apstiprināt SIA “Ceļu komforts”, reģ.nr 44103040845 kā iepirkuma „Poligona „Kaudzītes” pievadceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. AP Kaudzītes 2014/04KF, atbilstošāko izvirzītajām prasībām, ar cenu EUR 8487,000 (astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi eiro un 00 centi) bez PVN.

 
12.02.2014

SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

Aprīkojuma iegāde atkritumu transportēšanai poligona teritorijā

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/03KF

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 17.marts, plkst. 10:00

 

Nolikums

 
Ieguldījums tavā nākotnē!


Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 20.03.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

 

Apstiprināt SIA “Pro Lift”, reģ.Nr. 40003858061 kā iepirkuma ”Aprīkojuma iegāde atkritumu transportēšanai poligona teritorijā” (ID.Nr. AP KAUDZĪTES 2014/03KF), atbilstošu izvirzītajām prasībām, ar cenu EUR 103 664,74 (Viens simts trīs tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro un 74 centi) bez PVN.

 
22.01.2014

SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/02

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 06. februāris, plkst.11:00

 

Nolikums

 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 03.03.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

Apstiprināt SIA “Geo Consultants”, reģ.nr 40003340949 kā iepirkuma “Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. AP Kaudzītes 2014/02, atbilstošāko izvirzītajām prasībām, ar cenu EUR 21792,40 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi eiro un 40 centi) bez PVN.

 
06.01.2014

SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

Aprīkojuma iegāde atkritumu transportēšanai poligona teritorijā

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/01KF

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 10. februāris, plkst.10:30

 

Nolikums

Ieguldījums tavā nākotnē!


Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 11.02.2014 | Iepirkums izbeigts bez rezultātiem.