Iesniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts

 

SIA „Alba 5” 2011.gada 16.augustā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izskatīšanai un apstiprināšanai atkritumu poligona „Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu.
Iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts ir 23,91 LVL par tonnu. Ievērojot normatīvo aktu noteikumus tajā nav iekļauts Dabas resursu nodoklis, kas šogad ir 5 LVL par apglabāto tonnu. Šobrīd spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir 19.84 LVL par tonnu , tas tika apstiprināts ar Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu 2007.gada 28.decembrī , un ietver Dabas resursu nodokli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.