LIELĀ TALKA – ŠOGAD 26. APRĪLĪ! VISĀ LATVIJĀ!


Gadskārtējais pavasara pasākums- Lielā talka- šogad notiek 26. aprīlī ar kopējo vadmotīvu: “Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”.

Pavasaris ir rosības mēnesis. Visi kopā mēs varam padarīt savu māju un pagalmu, mūsu novadu, mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt mūs pašus sakārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Talkas dienā centīsimies sakopt vidi tā, lai pašiem pēc tam būtu patīkami tajā uzturēties, līdzi uz talku aicinot draugus, radus, kaimiņus, līdzi ņemot darba cimdus.
Visiem talciniekiem pirms talkas iesakām atsvaidzināt zināšanas par vides jautājumiem un novērtēt iespēju dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē!
SIA „AP Kaudzītes”- uzņēmums, kas palīdz rūpēties par tīru vidi- aicina izvēlēties sev tuvāko novadu vai pilsētu, izvēlēties tur reģistrētos talkas punktus un 26.aprīlī pievienoties kādai no šīm organizētajām Talkas vietām!

Precīzu Talkas norises vietu var apskatīt kartē www.talkas.lv.

Lielās talkas laikā savāktos atkritumus poligonā par īpašo tarifu varēs nogādāt no 26. aprīļa līdz 2014. gada 01. maijam (ieskaitot), SPECIĀLOS bezmaksas atkritumu maisos.

Lielās talkas atkritumu nodošanai jāievēro sekojoši nosacījumi:
    • Atkritumiem jābūt ievietotiem Lielās talkas speciālajos sarkanās krāsas maisos.
    • Transportlīdzekļa vadītājam, iebraucot poligonā, jāiesniedz attiecīgās talkošanas vietas atbildīgā parakstīta apraksta veidlapa atkritumiem. Atkritumu apraksts kalpo kā apliecinājums tam, ka poligonā „Kaudzītes” ievestie atkritumi ir tikuši savākti Lielās talkas ietvaros.Maisu skaitu, lūdzam uzrādīt, lai varētu aprēķināt katrā talkošanas vietā/pagastā savākto atkritumu daudzumu/svaru.
    • Maksa par Lielās talkas atkritumu pieņemšanu ir Dabas resursu nodoklis 12,00 EUR par katru tonnu + 2,52 EUR PVN 21% = kopā ar PVN 14,52 euro par tonnu.
    • Rēķinu par atkritumu pieņemšanu poligonā „Kaudzītes” apmaksā pašvaldība, kura ir parakstījusi atkritumu apraksta veidlapu.

Nosacījumu neievērošanas gadījumā ievestajiem atkritumiem tiks noteikta maksa saskaņā spēkā esošo tarifu, kas publicēts poligona „Kaudzītes” interneta mājas lapā www.kaudzites.lv.

Atkritumu apraksta veidlapu var lejuplādēt šeit

ATCERIES! Katrā pieteiktajā/ organizētajā talkas vietā ir savs Atbildīgais- piefiksē viņa tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā var sazināties! Pie šī cilvēka varēs saņemt bezmaksas atkritumu maisus, kā arī Atbildīgais norādīs, kur pēc talkas jāatstāj piepildītie maisi.
Viss turpinās! Ik dienu, ikvienam!

Latvija līdz 2018. gadam, mums visiem kopīgi sadarbojoties, noteikti kļūs par tīrāko un zaļāko vietu pasaulē!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.