Publiskojamā informācija

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     

Publiskojamā informācija

SIA “AP Kaudzītes” publiskojamā informācija:
 

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Ētikas kodekss PastāvīgiĒtikas kodekss

*Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 ( 17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *KNAB 31.01.2018. vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

Ētikas komisijas nolikums

*Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 630 ( 17.10.2017.) “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” *KNAB 31.01.2018. vadlīnijām “Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

*SIA “AP Kaudzītes” ētikas kodekss
2. Finanšu pārskati Regulāri Zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati:

2020. gada I ceturksnis

2020. gada II ceturksnis

Zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati:

2018. gads

2019. gads