Paziņojums par tarifa projektu

SIA “AP Kaudzītes”, vienotais reģistrācijas numurs 44103026358, “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, 2021. gada 28. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa SA poligonā “Kaudzītes” projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika).

 
Dokuments: Paziņojums par tarifa projektu