Paziņojums par sabiedrības informēšanu un apspriešanu
par izmaiņām sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” piesārņojošā darbībā.
 

     SIA „Alba 5”, sadzīves atkritumu poligona īpašnieks organizē/rīko sabiedrības informēšanu un apspriešanu par A kategorijas piesārņojošo darbību 2013.gada 9.janvārī plkst 11:00, „Pagastnamā 1”, Litenes pagasta pārvaldē.

 

     Ar A kategorijas piesārņojošās darbībības iesnieguma kopsavilkumu var iepazīties klātienē poligonā “Kaudzītes”, Litenes pag.,Gulbenes nov., LV- 4405 vai elektroniski www.alba5.lv mājas lapā, kā arī sazinoties 64474145.

 

     Līdz 2013.gada 9.februārim var iesniegt rakstiskus priekšlikumus Madonas Reģionālā Vides pārvaldē, kas ir atbildīgā iestāde par atļaujas izsniegšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai, adrese Blaumaņa ielā 7, Madonā, LV4801.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.