SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/02

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 06. februāris, plkst.11:00

 

Nolikums

 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 03.03.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

Apstiprināt SIA “Geo Consultants”, reģ.nr 40003340949 kā iepirkuma “Vides stāvokļa monitoringa pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. AP Kaudzītes 2014/02, atbilstošāko izvirzītajām prasībām, ar cenu EUR 21792,40 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi eiro un 40 centi) bez PVN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.