SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

„Poligona „Kaudzītes” pievadceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība
projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros”

 

Identifikācijas numurs: AP Kaudzītes 2014/04KF

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 29.jūlijs, plkst. 10:00

 

Nolikums

 

Nolikums

 

Jautājumi un atbildes

 

Ieguldījums tavā nākotnē!


Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 31.07.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

 

Apstiprināt SIA “Ceļu komforts”, reģ.nr 44103040845 kā iepirkuma „Poligona „Kaudzītes” pievadceļa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. AP Kaudzītes 2014/04KF, atbilstošāko izvirzītajām prasībām, ar cenu EUR 8487,000 (astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi eiro un 00 centi) bez PVN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.