SIA „AP Kaudzītes” izsludina atklātu konkursu:

 

„Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”

 

Identifikācijas numurs: AP KAUDZĪTES 2014/05

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 31.jūlijs, plkst. 10:00

 

Nolikums

 

Ja neizdodās lejuplādēt vai jautājumu gadījumā sazinieties elektroniski alba55@inbox.lv

 

Rezultāts: 05.08.2014 | Iepirkumu komisijas lēmums:

 

Apstiprināt SIA „EURECO” piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma procedūrā „Ķimikāliju piegāde sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai”(ID Nr. AP Kaudzītes 2014/05) izvirzītajām prasībām, ar viszemāko cenu 23480,00 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi) bez PVN


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.