SIA „AP Kaudzītes” izsludina iepirkumu – sarunu procedūra

 

„Ķimikāliju un filtru piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošana”

 

ID Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2015/02

 

Kontaktpersona: Valdes loceklis Aldis Amantovs

 

M.t. 29205363

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 26. jūnijs

 

Pielikums: Sarunu procedūras pamatojums

 

Rezultāts: Paziņojums par pieņemto lēmumu.