SIA „AP Kaudzītes” izsludina iepirkumu likuma 82 panta kārtībā.

 

„Plastmasas atdalītāja piegāde šķirošanas līnijai”

 

ID Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2015/05KF

 

Kontaktpersona: Valdes loceklis Aldis Amantovs

 

M.t. 29205363

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 8. jūlija, plkst. 11.00

 

Nolikums

 

Saskaņā ar SIA “AP Kaudzītes” iepirkuma komisijas 09.07.2015. g. lēmumu iepirkums tika pārtraukts.