SIA „AP Kaudzītes” izsludina iepirkumu likuma 82 panta kārtībā.

 

„Plastmasas atdalītāja piegāde šķirošanas līnijai”

 

ID Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2015/ 06KF

 

Kontaktpersona: Valdes loceklis Aldis Amantovs

 

M.t. 29205363

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 24. jūlija, plkst. 10.00

 

Nolikums

 

Rezultāts: Paziņojums par pieņemto lēmumu.