SIA “AP Kaudzītes” izsludina iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

 

“Degvielas iegāde SIA “AP Kaudzītes” saimnieciskajām vajadzībām”

 

ID Nr. SIA “AP Kaudzītes” 2017/1 

 

Kontaktpersona: Valdes loceklis Aldis Amantovs

 

M.t. + 371 29205363 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 16. jūnijam, plkst. 10.00

 

Nolikums | Jautājumi un atbildes

 

Rezultāts: Paziņojums par pieņemto lēmumu | Iepirkuma līgums