Par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu 2012.gadam poligonā „ Kaudzītes”.

 

SIA „Alba 5” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā „Kaudzītes” – Ls 20,74 par tonnu.
Apstiprinātais tarifs stājās spēkā ar 2012. gada 1. Janvāri.

 

SIA „ Alba 5” informē ar 2012. gada 1. janvāri palielināsies arī Dabas resursu nodoklis no Ls 5 uz Ls 7 par vienu tonnu sadzīves atkritumu.

 

Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu Sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes” ar 2012. gada 1. Janvāri:
Ls 20,74 (apglabāšanas tarifs sadzīves atkritumiem)
+ Ls 7,00 (Dabas resursu nodoklis)
+ Ls 6,10 (PVN 22%),
kopā jāmaksā Ls 33,84 par tonnu.

 

Sākam aktīvāk šķirot!
Šķirotos sadzīves atkritumus pieņemam bez maksas.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu skatīt šeit: Lēmums 381
(pielikumā dokuments, kuru var šeit lejuplādēt!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.