Aktualitātes

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     
 
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
 
21.12.2011


Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) ietvaros tiek izsludinātas divas iepirkumu procedūras – ATKLĀTI KONKURSI:

 

1) „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/4 KF);

 

2) „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” ietvaros” (id.Nr. ALBA 5 2011/5 KF)
Nolikumus var saņemt sazinoties SIA „ALBA 5” Iepirkumu komisijas vadītāju
Andri Kļaviņu Tel.nr.: 64474145 vai rakstot alba55@inbox.lv

 

     Projekts tiks īstenots Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atbilstoši „Malienas reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2008. -2013. gadam”.
     Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt vides aizsardzības prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu reģiona pašvaldībām, pilnveidojot esošā reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūru Gulbenes novada teritorijā.

 

Šī projekta ietvaros paredzēts:
     – Sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve (atkritumu šķirošanas un apstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana, savietošana ar esošo šķirošanas līniju, inženierkomunikāciju izbūve), plānotā jauda 15 tūkstoši tonnu gadā;
     – Reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, inženierkomunikāciju izbūve, plānotā jauda ~ 4,5 m3/h.

 

Paredzamais darbu izpildes laiks 22 (divdesmit divi) mēneši no darbu izpildes uzsākšanas. Projektu “Atkritumu apglabāšanas poligona “Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “ALBA 5”.

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
30.11.2011

Par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu 2012.gadam poligonā „ Kaudzītes”.

 

SIA „Alba 5” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā „Kaudzītes” – Ls 20,74 par tonnu.
Apstiprinātais tarifs stājās spēkā ar 2012. gada 1. Janvāri.

 

SIA „ Alba 5” informē ar 2012. gada 1. janvāri palielināsies arī Dabas resursu nodoklis no Ls 5 uz Ls 7 par vienu tonnu sadzīves atkritumu.

 

Maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu Sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes” ar 2012. gada 1. Janvāri:
Ls 20,74 (apglabāšanas tarifs sadzīves atkritumiem)
+ Ls 7,00 (Dabas resursu nodoklis)
+ Ls 6,10 (PVN 22%),
kopā jāmaksā Ls 33,84 par tonnu.

 

Sākam aktīvāk šķirot!
Šķirotos sadzīves atkritumus pieņemam bez maksas.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu skatīt šeit: Lēmums 381
(pielikumā dokuments, kuru var šeit lejuplādēt!)

 
17.10.2011
 
02.09.2011

Akcijas "Šķiro pa tīro!" pēdējā mēneša un fināla izlozes ir klāt!

 

01.septembrī pirmos akcijas lielās – 200 latu vērtās – balvas ieguvējus noskaidroja no Alūksnes, Gulbenes un Balvu novadiem!
Akcija „Šķiro pa tīro!” šovasar noritējusi 25 Latvijas pilsētās, un tās ietvaros ik mēnesi ar veicināšanas balvām – „Dienas žurnāli” abonementu – tika apbalvoti PET pudeļu šķirotāji, bet akcijas noslēgumā no veicināšanas balvu ieguvējiem katrā pilsētā izlozēja vienu, kurš iegūs 200 latu vērtu dāvanu karti.

 

Ceturtās (veicināšanas balvas) un fināla (200 latu dāvanu kartes) izlozes rezultāti:

 

ALŪKSNE
Šķiro PET un laimē! – Ilva Liepiņa
Fināla izloze – Anita Tetere

 

BALVI
Šķiro PET un laimē! – Gunārs Amantovs
Fināla izloze – Liene Šaicāne

 

GULBENE
Šķiro PET un laimē! – Voldemārs Niedra
Fināla izloze – Sanita Grosberga

 

Akcijas mērķis ir iztīrīt Latviju un ierādīt iedzīvotājiem, ka šķirot PET pudeles ir vienkārši. Kampaņas rezultātā viss savāktais iepakojums tiks pārstrādāts, tādējādi piešķirot lietām „otru dzīvi” un taupot neatjaunojamos dabas resursus.

 
29.08.2011

Atkritumu šķirotāji dodas trokšņainā gājienā

 

Tuvojas 2014.gads, kad pēc LR likumdošanas atkritumi būs jāšķiro ikvienai mājsaimniecībai. 20.augustā vairāki desmiti iedzīvotāju devās trokšņainā gājienā – zibakcijā – cauri Vecrīgai, lai atgādinātu ikvienam patērētājam, ka atkritumi IR jāšķiro! Akcijas dalībnieki bija bruņojušies ar otrreiz pārstrādājamiem atkritumiem, ko gājiena noslēgumā izmeta attiecīgajos šķirošanas konteineros vecpilsētas centrā.

VIDEO SKATĪT ŠEIT: http://www.youtube.com/watch?v=Xtz1BszUFGY

 
24.08.2011

Paziņojums par tarifa projektu

 

SIA „Alba 5” , vienotais reģistrācijas 44103026358, juridiskā adrese „Kaudzītes” ,Litenes pagasts, Gulbenes novads, 2011.gada 16.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza poligona „Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu. Tas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 09.03.2011. lēmumu Nr. 1/1 „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika”.

 
24.08.2011

Iesniegts sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts

 

SIA „Alba 5” 2011.gada 16.augustā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izskatīšanai un apstiprināšanai atkritumu poligona „Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu.
Iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekts ir 23,91 LVL par tonnu. Ievērojot normatīvo aktu noteikumus tajā nav iekļauts Dabas resursu nodoklis, kas šogad ir 5 LVL par apglabāto tonnu. Šobrīd spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs ir 19.84 LVL par tonnu , tas tika apstiprināts ar Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu 2007.gada 28.decembrī , un ietver Dabas resursu nodokli.

 
24.08.2011

Uzklausīšanas sanāksme par poligona Kaudzītes sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu

 

2011.gada 8.septembrī plkst 14:00 Litenes pagasta tautas namā („Pagastnams 1”, Litenes pagasts, Gulbenes novads) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Alba 5” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2011.gada 7.septembrim (kontaktpersona Guntis Bērziņš, tel.29459303; guntis.berzins@sprk.gov.lv).

 
24.08.2011