Apstiprināti sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

SIA “AP Kaudzītes” paziņo, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 65:

 1. Apstiprināti SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi, ko veido sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente un DRN starpības komponente:
 2.  
    DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente, EUR/t DRN starpības komponente, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t
  1.1. 25.00 38.02 12.50 25.52
  1.2. 35.00 38.02 17.50 20.52
  1.3. 43.00 38.02 21.50 16.52
  1.4. 50.00 38.02 25.00 13.02
   
 3. Noteikts, ka lēmuma 1. punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi (bez PVN un bez DRN) ir spēkā šādos laika posmos:
   
  1. tarifs 25.52 EUR/t – no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. decembrim;
  2. tarifs 20.52 EUR/t – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;
  3. tarifs 16.52 EUR/t – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;
  4. tarifs 13.02 EUR/t – no 2020. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.
   
 4. Pieņemt zināšanai SIA “AP Kaudzītes” aprēķināto maksājumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu ar DRN (bez PVN):
 5.  
    Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t Laikaposmā
  3.1. 25.52 25.00 50.52 01.08.2017.-31.12.2017.
  3.2. 20.52 35.00 55.52 01.01.2018.-31.12.2018.
  3.3. 16.52 43.00 59.52 01.01.2019.-31.12.2019.
  3.4. 13.02 50.00 63.02 no 01.01.2020.