Kontakti

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     

Kontakti

SIA “AP Kaudzītes”
Reģ. Nr. LV44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag.,Gulbenes nov., LV-4405,
Luminor Bank AS,
kods RIKOLV2X,
konts LV22RIKO0000083609538
Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv 

 

 

 
 
SIA “AP Kaudzītes” Dalībnieki: 

 

     Alūksnes novada pašvaldība
     Dārza iela 11, Alūksne, LV-4300
     www.aluksne.lv

 

     Balvu novada pašvaldība
     Bērzpils iela 1, Balvi, LV-4501
     www.balvi.lv

 

     Cesvaines novada dome
     Pils iela 1a, Cesvaine, LV-4871
     www.cesvaine.lv

 

     Gulbenes novada dome
     Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4400
     www.gulbene.lv

 

     Lubānas novada pašvaldība
     Tilta iela 11, Lubana, LV-4830
     www.lubana.lv

 

Administrācija:
     Valdes loceklis – Aldis Amantovs
     Galvenā grāmatvede

 

GPS 57.162654, 26.951473