Kontakti

Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv     

Kontakti

SIA “AP Kaudzītes”
Reģ. Nr. LV44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag.,Gulbenes nov., LV-4405,
Luminor Bank AS,
kods RIKOLV2X,
konts LV22RIKO0000083609538
Tālr.: 64474145, e-pasts: info@kaudzites.lv   

 

 

 
 
SIA “AP Kaudzītes” Dalībnieki:   

 

     Alūksnes novada pašvaldība
     Dārza iela 11, Alūksne, LV-4300
     www.aluksne.lv

 

     Balvu novada pašvaldība
     Bērzpils iela 1, Balvi, LV-4501
     www.balvi.lv

 

     Gulbenes novada pašvaldība
     Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4400
     www.gulbene.lv

 

     Madonas novada pašvaldība
     Saieta laukums 1, Madona,
     Madonas novads, LV- 4801
     www.madona.lv

 

Administrācija:
     Valdes loceklis – Ģirts Kuplais
     Galvenā grāmatvede

  

 

GPS 57.162654, 26.951473