Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adrese “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV- 4405, tarifa projekta iesniegšanas datums: 2016. gada 5. decembris Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku” ( Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015. gada 10 decembra lēmums Nr. 1/23).

 

Dokuments: Paziņojums par tarifa projektu.